Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
RYNEK OBROTU ZIEMIĄ.

  Dodano: 2016-03-24Proponowane zmiany w obrocie ziemią.

Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest ochrona ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej, a także poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników.

W projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przewidziano rozwiązania, które mają zapewnić realizację ww. celów.

Jednym z planowanych rozwiązań jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości lub ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W odniesieniu do niektórych nieruchomości powyższa zasada nie będzie obowiązywała. Oznacza to, że wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyło wszystkich nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ponadto, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Podstawowym sposobem gospodarowania mieniem z zasobu miałoby być wydzierżawianie albo sprzedaż nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję będzie mogłą zostać dokonana przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa.

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być rolnicy indywidualni, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązujących  w tym zakresie.

Nabywca nieruchomości rolnej będzie obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego wejdzie nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego nieruchomości, a jeśli nabywcą będzie osoba fizyczna - będzie ona zobowiązana do prowadzenia gospodarstwa osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie będzie mogła zostać m.in. zbyta, chyba że zaistnieją okoliczności wyłączające ten zakaz.

Przewiduje się również rozszerzenie kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi  prowadzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-03-24. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.