Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH.

  Dodano: 2016-03-30Zmiany dotyczące spółek jawnych, komandytowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem 01 kwietnia 2016r. zmienią się niektóre zasady zawarte w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych.

Zmiany te będą dotyczyły funkcjonowania spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstały za pomocą wzorca umowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, będzie mogło nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie informatycznym.

Ponadto, zostanie wprowadzona możliwość dokonywania przy wykorzystaniu wzorców zmian umowy spółki jawnej w zakresie niektórych postanowień oraz podejmowania wybranych uchwał.

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podwyższenie kapitału zakładowego będzie mogło zostać pokryte tylko wkładami pieniężnymi.

Co więcej, ustanowiony zostanie obowiązek sporządzenia nowej listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przy wykorzystaniu wzorca w określonych sytuacjach.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwały wspólników będą mogły być podjęte przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, co będzie wywoływało określone skutki w zakresie sposobu złożenia wniosku o wpis do rejestru, jak również w sferze zachowania odpowiednich warunków po to, aby uchwała została skutecznie podjęta.

Celem ww. zmian, jak również wcześniejszych zmian w Kodeksie spółek handlowych, jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w formie spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania tych spółek przy wykorzystaniu wzorców, a także udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i uiszczania opłat od tych wniosków.

  

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-03-30. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.