Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

  Dodano: 2016-04-25Pomoc finansowa dla przedsiębiorców - nowe przepisy.

W dniu 22 kwietnia 2016r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania, tryb przekazywania oraz sposób rozliczania i zwrotu wsparcia finansowego udzielanego funduszom kapitałowym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Wsparcie finansowe, udzielane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy na rzecz funduszy kapitałowych, ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorców (w szczególności przedsiębiorstw innowacyjnych w rozumieniu właściwych przepisów, a także przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową) przez m.in. finansowanie ryzyka. Warto zwrócić uwagę, że powyższe wsparcie dotyczy tylko przedsiębiorców spełniających warunki określone w przepisach prawa, a inwestycje funduszu kapitałowego są dokonywane w formie wynikającej z przepisów rozporządzenia. W odniesieniu do funduszu kapitałowgo również zostały określone pewne warunki, jakie jednostka ta powinna spełniać.

Ponadto, celem wsparcia finansowego jest pokrycie kosztów rozpoznania i analiz due dilligence przedsiębiorców. W tym przypadku również zostały określone wymogi dotyczące m.in. funduszu kapitałowgo, jak również maksymalna wartość wkładu finansowego przekazywanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, która reguluje m.in. warunki udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych. Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-04-25. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.