Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
UŁATWIENIA PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

  Dodano: 2016-07-26Poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej - nowe przepisy.

W nawiązaniu do realizowanego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, trwają prace legislacyjne nad nową ustawą, na mocy której zmienione zostaną przepisy niektórych obowiązujących ustaw.

Celem powyższych zmian jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, ww. cel ma zostać osiągnięty poprzez zredukowanie niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego, a także zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

Procedowana aktualnie ustawa ma wprowadzić zmiany w 18 ustawach. Wsród aktów, które zostaną zmienione, wymieniono m.in.:

- Kodeks cywilny,

- Kodeks postępowania cywilnego,

- Kodeks pracy,

- Prawo budowlane,

- Ordynację podatkową,

- ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych,

- Kodeks spółek handlowych,

- Prawo ochrony środowiska.

Zmiany w przepisach mają obowiązywać od 1 stycznia 2017r., a niektóre od 1 kwietnia 2017r. oraz 1 stycznia 2019r.

Dalsze wybrane informacje dotyczące planowanych zmian zostaną omówione w odrębnych wpisach.

Zachęcamy do śledzenia wpisów na bieżąco.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-07-26. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.