Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
INNOWACJE WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW.

  Dodano: 2016-11-28Ustawy innowacyjne - nowe i projektowane przepisy.

Kilka dni temu Prezydent RP podpisał tzw. pierwszą (małą) ustawę innowacyjną. Jest to ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ustawa zawiera pakiet rozwiązań, których celem jest stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Służyć temu mają między innymi ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy też ułatwienia proceduralne, który dotyczą deregulacji procedury nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków.

Ponadto, nowe przepisy mają usunąć ograniczenie czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługują udziały w korzyściach z komercjalizacji badań.

Uelastyczniono również zasady dysponowania przez państwowe osoby prawne (w tym uczelnie) posiadaną infrastrukturą (np. badawczą). Oznacza to, że te podmioty będą mogły zawierać - bez zgody Ministra Skarbu Państwa - ograniczone czasowo odpłatne umowy najmu i dzierżawy składników aktywów trwałych na cele naukowe, konferencyjne, szkoleniowe, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe lub produkcji audiowizualnej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, a wybrane przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r.

Wspomnieć również warto, że obecnie trwają prace nad tzw. drugą (dużą) ustawą innowacyjną. Ustawa ta także jest przygotowywana na podstawie Białej Księgi Innowacji, która powstała w oparciu o konsultacje z różnymi środowiskami, tj. przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i przedstawicieli administracji. Projekt ustawy ma powstać do końca 2016r. W styczniu 2017r. jest planowane przekazanie projektu ustawy do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.    

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-11-28. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.