Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KONSTYTUCJA BIZNESU.

  Dodano: 2016-11-30Prawo przedsiębiorców - nowe przepisy.

W bieżącym miesiącu przedstawione zostały założenia Konstytucji dla Biznesu, tzn. m.in. projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta ma regulować podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski (w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców), a także zadania organów władzy publicznej w powyższym zakresie.

Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się m.in.:

- zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa; przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego działania tylko na podstawie przepisów prawa,

- pojęcie działalności nierejestrowej - nie będzie działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie jest ujawniona w CEIDG i jej przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

- zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy - organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania, zakładając, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz poszanowaniem dobrych obyczajów,

- zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy - jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy,

- zasada przyjaznej interpretacji przepisów - jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają watpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są - co do zasady - rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy,

- zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa - funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich zawinonym działaniem lub zaniechaniem,

- zasada pewności prawa - organy bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-11-30. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.