Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
PRAWO PRACY W 2017r.

  Dodano: 2017-01-19Kolejne zmiany w prawie pracy od 1 czerwca 2017r.

Z początkiem 2017r. nastąpiły zmiany w prawie pracy. Jednakże nie są to wszystkie zmiany, które w tym obszarze prawa mają zacząć obowiązywać w bieżącym roku. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych zmian w prawie pracy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej nowe zasady, celem nowych przepisów jest umożliwienie pracodawcom wyboru postaci, w jakiej nastąpi realizacja obowiązku przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Ponadto, nowe przepisy mają dać możliwość wykorzystania elektronicznych sposobów komunikacji z pracownikiem, a także przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci papierowej albo elektronicznej.

Digitalizacja tej dokumentacji ma wpłynąć między innymi na przyśpieszenie procesu opracowania dokumentów oraz redukcję kosztów przechowywania.

Jedna z proponowanych zmian polega na skróceniu obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 lat do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w odpowiednim zakresie, a pracodawca wykona spoczywający na nim określony obowiązek. W niektórych przypadkach pracodawca będzie jednak zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres dłuższy niż 10 lat.

Inna zmiana przepisów umożliwi korzystanie z elektronicznej komunikacji pracodawcy i pracownika poprzez tworzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w formie elektronicznej.

Pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację w postaci elektronicznej, nawet jeśli była ona wytworzona w postaci papierowej. Niektóre dokumenty będą mogły być przechowywane tylko w postaci zeskanowanej.

Niektóre dokumenty nie będą musiały być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W razie prowadzenia akt osobowych w postaci papierowej, dotychczasowe zasady ich przechowywania nie ulegną zmianie.

Pracownik, dla którego dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe będą prowadzone w postaci elektronicznej będzie miał do nich dostęp zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Kodeksu pracy.

Powyższe zmiany prawa pracy zostaną powiązane ze zmianą innych przepisów, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2017r.

       

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-01-19. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.