Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KREDYT HIPOTECZNY.

  Dodano: 2017-03-06Nowe przepisy dotyczące udzielania kredytu hipotecznego.

Obecnie prowadzone są dalsze prace legislacyjne dotyczące ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Nowa ustawa ma określać między innymi zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta w określonym zakresie, a także skutki uchybienia tym obowiązkom.

Ponadto przepisy ustawy mają określać zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Definicja umowy o kredyt hipoteczny została zawarta w przepisach ustawy. Warto zwrócić uwagę to, że umową o kredyt hipoteczny będzie nie tylko umowa kredytu, o której mówią przepisy Prawa bankowego. Także między innymi umowa pożyczki będzie uznawana za umowę o kredyt hipoteczny, o ile będzie spełniała warunki podane w ustawie.  

W dalszej części niniejszego wpisu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta.

Jak wynika z przepisów ustawy, pośrednikiem kredytu hipotecznego jest przedsiębiorca, który nie jest kredytodawcą, ale w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, między innymi przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, a także udziela konsumentom pomocy w ten sposób, że podejmuje prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne polegające na obsłudze dokumentów w związku z umowami o kredyt hipoteczny.

Z kolei agentem jest przedsiębiorca, który wykonuje czynności określone w ustawie i występuje w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. 

Nowe przepisy nakładają na pośredników kredytu hipotecznego i agentów obowiązki w zakresie reklam dotyczących kredytu hipotecznego. Podmioty te nie będą mogły stosować dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań mogących stwarzać u konsumenta fałszywe oczekiwania w zakresie dostępności lub całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Ponadto, reklamy dotyczące kredytu hipotecznego powinny zawierać określone informacje, w tym firmę pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta. Informacje te muszą być podane w sposób wskazany w przepisach.

Pośrednicy i agenci będą również zobowiązani udostępniać konsumentom, w określony sposób, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny.

W przepisach ustawy wyraźnie wskazano, że pośrednik kredytu hipotecznego i agent nie mogą pobierać żadnych opłat od konsumenta za przekazywanie informacji w związku z realizacją obowiązków informacyjnych.

Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny pośrednik lub agent będą zobowiązani przesłać konsumentowi informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny ich konsekwencji i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zawarcia danej umowy.

Dalsze informacje dotyczące pośredników kredytu hipotecznego i agentów zostaną przedstawione w następnym wpisie. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-03-06. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.