Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK BRONIĆ SWOICH PRAW W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM?

  Dodano: 2020-05-08Chcesz zrealizować przedsięwzięcie budowlane, ale nie dostałeś na to zgody? Sprawdź, co możesz zrobić.

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem działki, którą kupiłeś kilka lat temu w celach inwestycyjnych. Działka jest położona w atrakcyjnym miejscu. Jest to bowiem teren o dużych walorach przyrodniczych, podgórski, a jednocześnie będący dzielnicą dużego miasta. Z tego miejsca prowadzi wiele górskich szlaków pieszych i rowerowych. Do tej pory działka była niezabudowana, ale teraz zamierzasz to zmienić. Chcesz na niej wybudować kilka domów jednorodzinnych, które potem sprzedasz z zyskiem. Dowiedziałeś się, że jeśli chcesz zrealizować tę inwestycję, to między innymi musisz postarać się o decyzję o warunkach zabudowy. W związku z tym zleciłeś architektowi przygotowanie odpowiednich dokumentów. Udzieliłeś również architektowi pełnomocnictwa, aby mógł kompleksowo zająć się sprawą. W ślad za tym architekt przygotował odpowiedni wniosek i złożył go do Prezydenta Miasta. W międzyczasie doszedłeś do wniosku, że jednak na dalszym etapie sprawy chcesz się nią samodzielnie zająć. Dlatego wycofałeś pełnomocnictwo, które wcześniej udzieliłeś architektowi. Z niecierpliwością oczekiwałeś na list z urzędu. Sprawa już długo się ciągnie i właśnie po raz kolejny mijał termin do jej zakończenia. Właśnie dzisiaj dostałeś korespondencję i … jak okazało się, Prezydent odmówił ustalenia warunków zabudowy dla Twojej inwestycji. To oznacza, że dopóki nie dostaniesz pozytywnej decyzji, nie będziesz mógł załatwić pozostałych formalności i ruszyć z budową. W decyzji przeczytałeś, że „Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (…)”. Zastanawiasz się, czym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Obiło Ci się to określenie o uszy, ale nie masz bliższych informacji.


Co to zatem jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w skrócie SKO?


W bardzo dużym uproszczeniu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest „sądem” drugiej instancji. To oznacza, że Kolegium rozpatruje sprawy, które w pierwszej instancji były załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a więc na przykład prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starostę.


Dla porównania, w postępowaniu przed sądem powszechnym „odwołanie” wnosimy do sądu drugiej instancji, tzn. do sądu okręgowego (jeśli wyrok wydał sąd rejonowy) lub apelacyjnego (w przypadku, gdy orzeczenie wydał sąd okręgowy). Tymczasem w sprawach administracyjnych rozpatrywanych w pierwszej instancji przez jednostki samorządu terytorialnego, odwołanie jest kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Warto zatem pamiętać, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje sprawy administracyjne i to tylko takie, które dotyczą konkretnych podmiotów (między innymi osób fizycznych i osób prawnych). Przykładem może być decyzja, która jest wydawana przez prezydenta miasta, jak w powyższym przykładzie. Decyzja ta bowiem dotyczy indywidualnej sprawy, a więc naszego inwestora – to na jego rzecz prezydent miasta miał ustalić warunki zabudowy.


Zadaniem Kolegium jest zbadanie, czy organ pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie administracyjne i zakończył je w prawidłowy sposób. W naszym przypadku będzie to oznaczało zbadanie, czy prezydent słusznie odmówił ustalenia warunków zabudowy, a tym samym skutecznie „zablokował” realizację przedsięwzięcia budowlanego.


Oprócz tego zadaniem Kolegium jest ponowne rozpatrzenie sprawy.


Rozstrzygnięcia (potocznie można byłoby powiedzieć „wyroki”) Kolegium mogą być różne. To, jakie rozstrzygnięcie zapada, jest uzależnione od konkretnej sprawy i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-05-08. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.