Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
CO TO JEST MEDIACJA?

  Dodano: 2013-07-10

MEDIACJA jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (m.in. w stosunku do postępowania sądowego).

Podczas postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych strony, w obecności profesjonalnego mediatora, przedstawiają swoje stanowiska w sprawie oraz propozycje zakończenia sporu. Innymi słowy, strony sporu prowadzą szczególnego rodzaju negocjacje przy pomocy neutralnej, bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

Mediacja umożliwia ugodowe zakończenie sporu. W swym założeniu mediacja ma prowadzić do wypracowania porozumienia (ugody) satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY.

Mediacja jest dobrowolna. Mediacja nie może być przeprowadzona, jeżeli którakolwiek ze stron pozostających w sporze odmówi w niej udziału.

Mediacja może zostać przeprowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu. W takiej sytuacji w mediacji biorą udział strony sporu, który nie został jeszcze skierowany
do rozstrzygnięcia przez sąd.

Mediacja może zostać przeprowadzona również w trakcie postępowania sądowego. Wówczas w mediacji biorą udział strony postępowania sądowego (powód i pozwany).

Mediacja może być prowadzona m.in. w sprawach:

- cywilnych,

- rodzinnych (m.in. w sprawach o rozwód i separację celem pogodzenia się małżonków bądź ustalenia zasad opieki nad dzieckiem, dokonania ustaleń finansowych i własnościowych między małżonkami, załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację),

- gospodarczych (w sporach pomiędzy przedsiębiorcami),

- pracowniczych (w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem).

Mediacja może być prowadzona w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Mediacja nie może być prowadzona w sprawach np. o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, stwierdzenie nabycia spadku.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-10. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.