Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAKIE KORZYŚCI DAJE MEDIACJA?

  Dodano: 2013-07-10

Mediacja w sprawach cywilnych (m.in. gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych):

- umożliwia szybsze zakończenie sporu w stosunku do drogi sądowej – jeśli sąd kieruje strony do mediacji, sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. Możliwe jest, aby mediacja zakończyła się w ciągu jednego dnia. Wiele w tej kwestii zależy od samych stron sporu – m.in. chęci stron do rozwiązania sporu.

- umożliwia tańsze zakończenie sporu w stosunku do drogi sądowej,

- zwrot z urzędu ¾ opłaty od pozwu w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem, gdy sprawa została skierowana do sądu,

- gwarantuje poufność – nikt więcej poza mediatorem oraz stronami (oraz ich pełnomocnikami) nie powinien uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym, chyba że strony wyrażą zgodę na obecność osób trzecich. Mediator nie ujawnia informacji, które uzyskał podczas prowadzenia mediacji. Mediator przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

- pozwala na utrzymanie relacji pomiędzy stronami i na ewentualną dalszą współpracę stron,

- daje możliwość współdecydowania o tym, w jaki sposób spór zostanie rozwiązany – strony podejmują decyzję o tym, jak rozwiązać spór,

- daje poczucie bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku mediacji – procesem mediacji zarządza mediator, ale decyzje podejmowane są w uzgodnieniu ze stronami, które mają decydujący wpływ na te decyzje,

- zatrzymuje eskalację konfliktu,

- daje możliwość ostatecznego rozwiązania sporu, a nie tylko jego rozstrzygnięcie,

- daje możliwość nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości,

- i wiele innych.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-10. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.