Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Zmiany zasad prowadzenia sporów sądowych w sprawach cywilnych.

  Dodano: 2016-02-12Od 01.01.2016r. obowiązują nowe zasady prowadzenia sporów sądowych w sprawach cywilnych.

Od 01.01.2016r. częściowo zostały zmienione zasady prowadzenia postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Celem tych zmian jest popularyzacja pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów (m.in. mediacji), które mogłyby stanowić szybszą i tańszą alternatywę dla rozstrzygania spraw na drodze sądowej.

Zmiany te polegają m.in. na tym, że wprowadzony został obowiązek informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Jeśli taka próba nie została podjęta, powód (a więc strona, która złożyła pozew do sądu) powinien wyjaśnić przyczyny takiego stanu.

Sąd jest uprawniony do zobowiązania stron postępowania do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego uzyskają informację o mediacji. Ponadto, sąd może wezwać strony na posiedzenie niejawne i skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, a także więcej aniżeli jeden raz w toku postępowania.

Strony mają pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a sąd niezwłocznie przekaże mediatorowi dane kontaktowe stron  (m.in. numery telefonów i adresy poczty elektronicznej).

Powyżej zostały wskazane tylko niektóre konsekwencje zmiany przepisów zawartych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego. Dalsze informacje w tym zakresie wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce Porady prawne. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-02-12. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.