Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ZMIANY W PRAWIE PRACY OD LUTEGO 2016r.

  Dodano: 2016-03-01Zmiany w prawie pracy od 22.02.2016r. - m.in. nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Z dniem 22.02.2016r. zmieniły się m.in. zasady zawierania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę, wydawania świadectwa pracy oraz ochrony stosunku pracy w związku z macierzyństwem.

Poniżej przedstawiamy niektóre z ww. zmian.

Jedną ze zmian w prawie pracy jest wprowadzenie limitu 3 umów o pracę na czas określony i limitu maksymalnie 33 miesięcy łącznego trwania umów zawartych na czas określony.

Kolejna zmiana to nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony nie stosujemy już 2-tygodniowych okresów wypowiedzenia. Aby rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, należy zastosować takie same okresy wypowiedzenia, jakie są stosowane do rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Kolejna zmiana dotyczy umów o pracę zawieranych na okres próbny - pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz, w celu ściśle określonym w przepisach, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w przepisach przewidujących wyjątki od tej zasady. 

Ponadto, zlikwidowano umowę o pracę zawieraną na czas wykonania określonej pracy, choć obowiązują wyjątki w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę ww. zmiany w prawie pracy, należy mieć na względzie również odpowiednie zasady regulujące wpływ tych zmian na umowy o pracę obowiązujące w dniu 22.02.2016r., a więc w dniu wejścia w życie zmian w prawie pracy.

Ponadto, w związku z ww. zmianami istotne są nowe obowiązki pracodawcy. Obowiązki te związane są z określonymi informacjami, które pracodawca jest zobowiązany przekazywać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ściśle określonych sytuacjach z zachowaniem ustawowego terminu. Brak wykonania tych obowiązków naraża pracodawcę na odpowiedzialność wykroczeniową.

Warto również przeanalizować istniejącą sytuację przed podjęciem jakichkolwiek kroków w odniesieniu do obowiązującej umowy o pracę, ponieważ mogą one doprowadzić do zawarcia nowej umowy o pracę na czas określony (wliczanej do limitu umów na czas określony).

Pracodawca powinien również pamiętać o określonych (nowych) obowiązkach, które dotyczą treści zawieranej umowy o pracę. W przypadku zawarcia niektórych umów o pracę na czas określony, umowa o pracę powinna zawierać dodatkowe elementy, ściśle wynikające z nowych przepisów. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-03-01. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.