Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY.

  Dodano: 2016-03-21Trwają prace nad kolejnymi zmianami Kodeksu pracy.

Aktualnie trwają prace nad kolejnymi zmianami w prawie pracy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Przyjęty projekt przewiduje kilka nowych obowiązków po stronie pracodawcy. Jednym z nich jest nakaz potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w innej formie aniżeli forma pisemna. Potwierdzenie to powinno mieć miejsce przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jak wynika z uzasadnienia ww. projektu, powyższe rozwiązanie ma na celu zwiększenie ochrony praw pracowników i zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Posiadanie bowiem przez pracownika m.in. powyższego potwierdzenia ma ułatwić pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Celem proponowanych zmian jest również udostępnienie Państwowej Inspekcji Pracy bardziej efektywnego narzędzia do zapewnienia skuteczności kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że praca w ramach stosunku pracy jest wykonywana przez osoby, z którymi uprzednio nie zawarto pisemnych umów o pracę ani którym uprzednio nie wydano pisemnego potwierdzenia określonych warunków, inspektor pracy będzie mógł stwierdzić nielegalne zatrudnianie pracowników. W konsekwencji, pracodawcę będzie można skutecznie pociągnąć do odpowiedzialności.

Ponadto, samo niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy będzie stanowiło podstawę do nałożenia grzywny na pracodawcę.   

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-03-21. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.