Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X


Porady prawne

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO?

Planujesz realizację inwestycji budowlanej? Sprawdź, kiedy musisz uzyskać decyzję lokalizacyjną i co możesz zrobić w razie decyzji odmownej.

  Dodano: 2020-08-28

czytaj dalej ++

CO TO JEST UMOWA DEWELOPERSKA?

Planujesz realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, a może już je realizujesz? Sprawdź, na czym polega umowa deweloperska.

  Dodano: 2020-07-31

czytaj dalej ++

CZYM JEST UMOWA REZERWACYJNA W PRAKTYCE DEWELOPERSKIEJ?

Planujesz realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, a może już je realizujesz? Sprawdź, jakimi umowami będziesz musiał posłużyć się, a jakie umowy będziesz mógł zastosować.

  Dodano: 2020-07-29

czytaj dalej ++

JAK LEGALNIE WYBUDOWAĆ ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ?

Jesteś właścicielem nieruchomości znajdującej się w pobliżu drogi publicznej i planujesz budowę zjazdu do tej nieruchomości? A może planujesz utwardzenie istniejącego zjazdu ziemnego materiałem kamiennym? Sprawdź, jak zapobiec samowoli budowlanej w tym zakresie i wysokim karom pieniężnym.

  Dodano: 2020-07-17

czytaj dalej ++

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED ZALEWANIEM DZIAŁKI PRZEZ SĄSIADA?

Jesteś właścicielem obiektu budowlanego albo dopiero planujesz inwestycję, a Twój sąsiad podnosi teren i zalewa otaczające grunty. Sprawdź, co zrobić w razie naruszenia stosunków wodnych przez sąsiada.

  Dodano: 2020-07-07

czytaj dalej ++

JAK UNIKNĄĆ KARY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO?

Jesteś właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się w pobliżu drogi i przeprowadzasz roboty budowlane w tym obiekcie, a może jako wykonawca realizujesz roboty budowlane w takim obiekcie? Sprawdź, jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją tych robót.

  Dodano: 2020-06-30

czytaj dalej ++

CZY KSIĘGA WIECZYSTA ZAWSZE POKAZUJE PRAWDĘ?

Zamierzasz nabyć nieruchomość? Zastanawiasz się, czy warto przeprowadzić audyt stanu prawnego nieruchomości? Sprawdź, czy zawsze możesz polegać na wpisach zawartych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

  Dodano: 2020-06-27

czytaj dalej ++

CZY URZĄDZENIA PRZESYŁOWE ZAWSZE BLOKUJĄ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO?

Jesteś właścicielem działki, przez którą przebiega linia energetyczna, gazociąg albo innego rodzaju sieć i koliduje ona z realizacją Twoich planów inwestycyjnych na działce? Co więcej, właściciel tych urządzeń chce ustanowić na Twojej nieruchomości służebność przesyłu? Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę.

  Dodano: 2020-06-25

czytaj dalej ++

JAK NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE?

Jesteś właścicielem gruntu rolnego i chcesz na nim zrealizować przedsięwzięcie budowlane? Sprawdź, czy jest to możliwe i na co powinieneś zwrócić uwagę.

  Dodano: 2020-05-28

czytaj dalej ++

JAK ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - część II ?

Chcesz podzielić nieruchomość na mniejsze działki, a następnie je sprzedać? Pamiętaj o skutkach finansowych podziału działki.

  Dodano: 2020-05-27

czytaj dalej ++

JAK ZAPEWNIĆ SOBIE SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO, WYNAJMUJĄC MIESZKANIE?

Planujesz wynająć mieszkanie, a może już to zrobiłeś? Sprawdź, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą, a w razie potrzeby sprawnie go usunąć z lokalu.

  Dodano: 2020-05-19

czytaj dalej ++

JAK BRONIĆ SWOICH PRAW W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM?

Chcesz zrealizować przedsięwzięcie budowlane, ale nie dostałeś na to zgody? Sprawdź, co możesz zrobić.

  Dodano: 2020-05-08

czytaj dalej ++

JAK ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI?

Chcesz sprzedać nieruchomość? Pamiętaj o skutkach uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

  Dodano: 2020-04-29

czytaj dalej ++

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY INWESTYCJI BUDOWLANEJ? PRAKTYCZNE PRZYKŁADY SKUTKÓW INGERENCJI W DRZEWOSTAN.

Jakie obciążenia finansowe mogą powstać w razie ingerencji w drzewostan na działce przeznaczonej pod inwestycję budowlaną?
Czy zawsze inwestor będzie obowiązany do ich poniesienia?

  Dodano: 2020-04-23

czytaj dalej ++

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A NIERUCHOMOŚCI.

Co zmienia tarcza antykryzysowa w odniesieniu do nieruchomości i inwestycji budowlanych?
Kogo dotyczą nowe przepisy w powyższym zakresie?

  Dodano: 2020-04-15

czytaj dalej ++

UGODA JAKO POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZANIA SPORU.

Czy sprawa sądowa to jedyny sposób na rozwiązanie sporu?
Czy opłaca się zakończyć spór poprzez zawarcie ugody przed mediatorem?
W jaki sposób można wykorzystać ugodę zawartą przed mediatorem?

  Dodano: 2020-04-07

czytaj dalej ++

TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZYLI PAKIET OSŁONOWY DLA FIRM - część II.

Jakie inne zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa?
O czym powinni wiedzieć wspólnicy sp. z o.o. i S.A.?
A co może dotyczyć również innych przedsiębiorców, w tym z branży eventowej, turystycznej, sportowej oraz taksówkarskiej?

  Dodano: 2020-04-06

czytaj dalej ++

TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZYLI PAKIET OSŁONOWY DLA FIRM - część I.

Czy tarcza antykryzysowa to tylko zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące albo dofinansowanie zatrudnienia w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych?
Z czego jeszcze może skorzystać przedsiębiorca w ramach nowych przepisów związanych z COVID-19?
Jakie warunki musi przy tym spełnić?

  Dodano: 2020-04-04

czytaj dalej ++

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ UŻYTKOWEGO.

Jakie prawa i obowiązki mają strony umowy najmu?
Czy najemca ma prawo zaprzestać płacenia czynszu z powodu trudności finansowych wywołanych pandemią koronawirusa?
Na co wynajmujący powinien zwrócić uwagę, gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

  Dodano: 2020-03-30

czytaj dalej ++

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT PROCESU BUDOWLANEGO.

Czy zawsze inwestor musi pozyskać decyzję o warunkach zabudowy?
Jakie kroki prowadzą do uzyskania tej decyzji?
Co zrobić, gdy organ odmawia ustalenia warunków zabudowy?

  Dodano: 2020-03-23

czytaj dalej ++

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ.

Kiedy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe i jakimi warunkami się rządzi?
Jakie obowiązki ma deweloper w związku z odstąpieniem przez nabywcę od umowy deweloperskiej?

  Dodano: 2020-03-23

czytaj dalej ++

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW BEZ RYZYKA OBCIĄŻENIA KARĄ PIENIEŻNĄ.

Kiedy mamy do czynienia z legalną wycinką drzew lub krzewów?
Co należy zrobić, aby usunięcie drzew i krzewów było legalne?
Czy legalna wycinka drzew lub krzewów jest zawsze bezwarunkowa?

  Dodano: 2020-03-23

czytaj dalej ++

POŚREDNIK KREDYTU HIPOTECZNEGO.

Nowe wymogi prowadzenia działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego.

  Dodano: 2017-03-13

czytaj dalej ++

KREDYT HIPOTECZNY.

Nowe przepisy dotyczące udzielania kredytu hipotecznego.

  Dodano: 2017-03-06

czytaj dalej ++

NOWE PRZEPISY WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

Przepisy zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

  Dodano: 2017-03-03

czytaj dalej ++

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI PRZEZ INTERNET.

Zmiany w zasadach zawiązywania spółek prawa handlowego.

  Dodano: 2017-02-02

czytaj dalej ++

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I NIE TYLKO.

Kolejne zmiany w załatwianiu spraw przez urzędy i inne instytucje.

  Dodano: 2017-01-27

czytaj dalej ++

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE.

Istotne zmiany w prowadzeniu postępowań przez organy administracji publicznej.

  Dodano: 2017-01-24

czytaj dalej ++

PRAWO PRACY W 2017r.

Kolejne zmiany w prawie pracy od 1 czerwca 2017r.

  Dodano: 2017-01-19

czytaj dalej ++

KONSTYTUCJA BIZNESU - cd.

Pakiet "Konstytucja Biznesu" - dalsze zmiany.

  Dodano: 2016-12-05

czytaj dalej ++

KONSTYTUCJA BIZNESU.

Prawo przedsiębiorców - nowe przepisy.

  Dodano: 2016-11-30

czytaj dalej ++

INNOWACJE WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW.

Ustawy innowacyjne - nowe i projektowane przepisy.

  Dodano: 2016-11-28

czytaj dalej ++

ZMIANY W PRAWIE PRACY.

Dalsze zmiany w przepisach prawa celem ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dodano: 2016-11-15

czytaj dalej ++

E-DOWÓD OSOBISTY.

Zmiana przepisów dotyczących dowodów osobistych.

  Dodano: 2016-11-02

czytaj dalej ++

KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY.

Nowe przepisy zastępujące m.in. obecnie obowiązującą ustawę-Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Dodano: 2016-10-21

czytaj dalej ++

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ I INNE DNI.

Nowe przepisy dotyczące zakazu handlu i zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych.

  Dodano: 2016-10-19

czytaj dalej ++

UŁATWIENIA PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zmiana przepisów dotyczących m.in. przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorcy.

  Dodano: 2016-08-03

czytaj dalej ++

UŁATWIENIA PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej - nowe przepisy.

  Dodano: 2016-07-26

czytaj dalej ++

SUKCESJA FIRMY WEDŁUG NOWYCH ZASAD.

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Dodano: 2016-07-19

czytaj dalej ++

MINIMALNE WYNAGRODZENIE.

Minimalne wynagrodzenie dla samozatrudnionych i nie tylko.

  Dodano: 2016-07-18

czytaj dalej ++

PODPIS ELEKTRONICZNY

Nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

  Dodano: 2016-07-14

czytaj dalej ++

UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi - nowe przepisy.

  Dodano: 2016-06-27

czytaj dalej ++

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców - nowe przepisy.

  Dodano: 2016-04-25

czytaj dalej ++

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zmiany w zakresie m.in. podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

  Dodano: 2016-04-22

czytaj dalej ++

ZMIANY W PRAWIE PRACY - dalsze prace.

Zmiany w zakresie delegowania pracowników do Polski i z Polski.

  Dodano: 2016-04-01

czytaj dalej ++

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Zmiany dotyczące spółek jawnych, komandytowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Dodano: 2016-03-30

czytaj dalej ++

RYNEK OBROTU ZIEMIĄ.

Proponowane zmiany w obrocie ziemią.

  Dodano: 2016-03-24

czytaj dalej ++

KOLEJNE ZMIANY W PRAWIE PRACY.

Trwają prace nad kolejnymi zmianami Kodeksu pracy.

  Dodano: 2016-03-21

czytaj dalej ++

MEDYCZNE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE.

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej od 16.03.2016r.

  Dodano: 2016-03-18

czytaj dalej ++

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE OD 01 KWIETNIA 2016r.

Świadczenie wychowawcze od 01.04.2016r., tj. 500 zł na dziecko.

  Dodano: 2016-03-15

czytaj dalej ++

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD LUTEGO 2016r.

Zmiany w prawie pracy od 22.02.2016r. - m.in. nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

  Dodano: 2016-03-01

czytaj dalej ++

NOWE ZASADY PROWADZENIA SPORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH - ciąg dalszy.

Zmiany w mediacji od 01.01.2016r. - mediator, stały mediator.

  Dodano: 2016-02-24

czytaj dalej ++

NOWE ZASADY PROWADZENIA SPORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH - ciąg dalszy.

Zmiany w mediacji od 01.01.2016r. - spotkanie informacyjne, skierowanie do mediacji, posiedzenie niejawne.

  Dodano: 2016-02-24

czytaj dalej ++

Zmiany zasad prowadzenia sporów sądowych w sprawach cywilnych.

Od 01.01.2016r. obowiązują nowe zasady prowadzenia sporów sądowych w sprawach cywilnych.

  Dodano: 2016-02-12

czytaj dalej ++

PODATEK "BANKOWY".

Podatek "bankowy" od 01.02.2016r.

  Dodano: 2016-02-05

czytaj dalej ++

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.

System nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia 2016r.

  Dodano: 2016-02-04

czytaj dalej ++

MEDIACJA RODZINNA - szczególne zasady

  Dodano: 2013-07-19

czytaj dalej ++

WSZCZĘCIE MEDIACJI A PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  Dodano: 2013-07-19

czytaj dalej ++

JAKIE SĄ KOSZTY MEDIACJI?

  Dodano: 2013-07-17

czytaj dalej ++

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE? - część druga

  Dodano: 2013-07-15

czytaj dalej ++

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE? - część pierwsza

  Dodano: 2013-07-13

czytaj dalej ++

KIM JEST MEDIATOR?

  Dodano: 2013-07-11

czytaj dalej ++

JAKIE KORZYŚCI DAJE MEDIACJA?

  Dodano: 2013-07-10

czytaj dalej ++

CO TO JEST MEDIACJA?

  Dodano: 2013-07-10

czytaj dalej ++

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.