Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ZMIANY W PRAWIE PRACY.

  Dodano: 2016-11-15Dalsze zmiany w przepisach prawa celem ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Trwają dalsze prace nad poprawą otoczenia prawnego dla przedsiębiorców.

W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy stanowiącej element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”.

Na podstawie tej ustawy mają zostać wprowadzone między innymi określone rozwiązania dotyczące tzw. praktyki interpretacyjnej, objaśnień podatkowych czy też kontroli prowadzonych przez organy administracji publicznej. Więcej: http://www.kancelariakwk.pl/porady/111/ulatwienia-prawne-dla-przedsiebiorcow

Zmienione mają zostać także przepisy prawa pracy. Jedna ze zmian dotyczy obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania.  Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w przepisach prawa, będzie miał obowiązek ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Z kolei pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników będzie mógł ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W określonych sytuacjach pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników również będzie miał obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania.

Podobnie zostanie ukształtowany obowiązek pracodawcy w zakresie wprowadzenia regulaminu pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie tworzony obowiązkowo przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników będą mogli utworzyć ten Fundusz. Z kolei pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, będą musieli utworzyć Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej

Wydłużony ma zostać również termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Według nowych przepisów termin ten ma wynosić 14 dni, a nie 7 dni.

Zmienione mają zostać także przepisy dotyczące wydawania świadectwa pracy oraz żądania podania określonych informacji przez osoby ubiegające się o zatrudnienie.  

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-11-15. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.